Nieuws

GroenLinks: meet gezondheidsgevaren ultrafijnstof Rotterdam The Hague Airport


GroenLinks roept het stadsbestuur op om de gezondheidsgevaren van ultrafijnstof van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beter te gaan onderzoeken. Ultrafijnstof blijft langer in de longen achter dan grotere deeltjes zoals fijnstof en is daardoor mogelijk nog schadelijker. GroenLinks vindt dat het stadsbestuur de plicht heeft de gezondheid van Rotterdammers te beschermen.

Lees verder

Filmfonds voor Rotterdam

Ons plan voor een filmfonds in Rotterdam is aangenomen! En dat is goed nieuws, want er is veel te beleven in Rotterdam, maar we hebben sinds 2012 geen filmfonds meer.

Lees verder

Algemene beschouwingen: klimaatverandering is een speerpunt

Op donderdag 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats. Tijdens deze begrotingsvergadering heeft GroenLinks ook vier moties ingediend, die allemaal zijn aangenomen. Zoals ieder jaar hield fractievoorzitter Lies Roest voorafgaand een speech, je lees hem hieronder terug.

Lees verder

GroenLinks wil meer zwemwater in Rotterdam

GroenLinks wil dat er meer veilig en schoon zwemwater komt in Rotterdam. Raadslid Astrid Kockelkoren stelt voor om bij toekomstige plannen voor de havenbekkens (Rijnhaven, Maashaven en Merwe-VierHavens) ruimte te maken voor zwemwater.

Lees verder

Minder zicht op mensenhandel

GroenLinks maakt zich zorgen over de halvering van het aantal meldingen van mensenhandel. Vooral jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland raken steeds meer uit beeld, terwijl een gecoördineerde landelijke aanpak uitblijft. Fractievoorzitter Lies Roest heeft om opheldering gevraagd.

Lees verder