Dit plan bevat een aantal goede acties. Bijvoorbeeld het openstellen van de nachtopvang voor mensen die worden bestempeld als ‘niet-rechthebbend’ vanwege hun Oost-Europese migratieachtergrond. GroenLinks heeft hier in het verleden al veelvuldig op aangedrongen. Maar het plan bevat ook een aantal flinke missers. Zo redeneert de wethouder alleen vanuit ‘overlast’ die dakloze mensen veroorzaken. GroenLinks vindt dat het welbevinden van dakloze Rotterdammers echt bovenaan moet staan. Daarom diende ons raadslid Astrid Kockelkoren een aantal voorstellen in bij de gemeenteraad.

Zo hebben we een voorstel ingediend dat perspectief voor dak- en thuislozen verankert in het actieplan. Dit voorstel werd aangenomen! Alleen Leefbaar Rotterdam en FvD stemde tegen. Hierdoor kan met een extra doelstelling achteraf getoetst worden welke impact het plan heeft gehad op het perspectief van dakloze mensen. Dit is natuurlijk een goede stok achter de deur voor de wethouder om hier echt werk van te maken.

Helaas werd een ander voorstel niet aangenomen: dat ging over het schrappen van het zelfredzaamheidscriterium voor de centrale nachtopvang. Wanneer iemand zich meldt bij de reguliere nachtopvang, wordt er nu eerst gekeken of iemand eventueel bij familie op de bank kan slapen. GroenLinks vindt dat mensen direct de hulp moeten kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben. We moeten uitgaan van vertrouwen, en geloven dat men zich echt pas meldt bij de nachtopvang als het niet anders kan.