In het Rotterdamse havengebied staan fabrieken die vele luchtverontreinigende stoffen uitstoten. De fabrieken verwerken aardolie en produceren chemische producten waarbij stoffen als fijnstof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en ozon worden uitgestoten. Dit soort luchtvervuiling is erg slecht voor de gezondheid; de vervuiling verhoogt de kans op kanker, hart- en vaatziekten en beschadigt de luchtwegen.

De uitstoot van schadelijke stoffen is de afgelopen jaren verminderd, maar toch zijn gezondheidsrisico's nog steeds groot. Morkoç stelt: "Het is de taak van de gemeente om prioriteit te geven aan de gezondheid van Rotterdammers. Het college beschermd Rotterdam onvoldoende tegen schadelijke stoffen." Het college wordt gevraagd om meer transparantie en onderzoek naar uitstootcijfers van de zware chemische industrie, om een duidelijk beeld te hebben van de risico’s. GroenLinks wil ook inzicht in de afweging die wordt gemaakt tussen gezondheid en economische belangen, en welke maatregelen er worden genomen om de gezondheid van Rotterdammers te beschermen.

Tot slot roept GroenLinks het college op om te onderzoeken hoe de uitstoot van schadelijke stoffen uit de zware chemische industrie omlaag kan: "Dit is nodig om de gezondheid van Rotterdammers op de eerste plaats te zetten en niet verder in gevaar te brengen",  aldus Morkoç.