Standpunten

Standpunten

Samen werken aan een eerlijk en groen Rotterdam

In ons verkiezingsprogramma leest u hoe GroenLinks van Rotterdam een groene, eerlijke en open wereldstad wil maken. Deze standpuntenpagina wordt binnenkort aangevuld.