Standpunten

Een Linkser Rotterdam

GroenLinks vindt dat de gemeente nu meer dan ooit moet investeren in werkgelegenheid, onderwijs, zorg en ondersteuning. Dat versterkt de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van burgers en zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Dat is juist nu van belang, omdat door de economische crisis, de hoge werkeloosheid en forse bezuinigingen veel talent verloren dreigt te gaan. GroenLinks wil dat iedereen in Rotterdam de kans krijgt om mee te doen en dat niemand wordt buitengesloten. Iedereen moet daarom die zorg en ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft. Dat betekent dat we iemand ondersteunen bij de dingen die hij of zij zelf (tijdelijk) niet kan en dat we mensen stimuleren in de dingen die ze wel zelf kunnen. We blijven strijden voor het terugdringen van de armoede in Rotterdam en het verzorgen van een humane opvang voor en hulpverlening aan mensen die dak- en thuisloos zijn, een verslaving hebben of illegaal in Nederland verblijven.

Een Vrijer Rotterdam

Rotterdam is de meest diverse stad van Nederland. De stad is een smeltkroes van verschillende nationaliteiten, culturen, geloven en achtergronden. GroenLinks ziet diversiteit als een verrijking voor de stad. Wij vinden dat iedereen de vrijheid moet hebben om zijn leven op zijn eigen manier in te vullen. GroenLinks vindt ook dat Rotterdam een stuk levendiger kan. Daarom willen wij extra investeren in cultuur, het uitgaansleven en een bruisende binnenstad. Rotterdam heeft inspirerende plekken, enthousiaste bewoners en bevlogen ondernemers. Wanneer Rotterdam initiatieven een kans geeft en gebruik maakt van de kracht en creativiteit van haar bewoners kan er een heleboel energie vrijkomen. Ontelbare stadgenoten werken samen om de stad mooier en socialer te maken. GroenLinks wil dat deze mensen niet steeds tegen allerlei regeltjes aanlopen die hun plannen en ideeen in de weg staan, en mensen de vrijheid en het vertrouwen geven om dingen zelf te doen.

Een Groener Rotterdam

GroenLinks wil een stad waarin het aangenaam wonen is. Met veel groen, fijne plekken om te verblijven en ruimte voor kinderen om te spelen. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan en vanuit de hele stad komen er snellere verbindingen met het openbaar vervoer naar het centrum. GroenLinks wil ook een schone en toekomstgerichte economie. Olie en kolen worden vervangen door zon en wind als energiebron en transport over weg door vervoer over water en spoor. Een duurzame economie zorgt voor schonere lucht, gezondere mensen en het waarborgen van de economische positie van Rotterdam in de toekomst.

Referendum over de Woonvisie

Woensdag 30 november 2016 werd in Rotterdam voor het eerst sinds 1995 weer een referendum gehouden. Onderwerp was de woonvisie 2030 zoals die door het college van B&W was opgesteld. GroenLinks maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente. Ondanks dat er een aantal goede punten in de woonvisie staan, bijvoorbeeld over de verduurzaming van de woningvoorraad, vinden wij het onverteerbaar dat het collge inkomenspolitiek wil bedrijven via de woonvisie.