Een grote aanstichter van zwerfafval is bewoners die hun vuilnis naast een afvalcontainer zetten op het moment dat deze vol is. Naast dat dit betekent dat er afvalcontainers sneller geleegd moeten worden, valt er winst te behalen door bewoners hun afval naar een andere container te brengen in plaats van naast de container te zetten. Door een pilot te starten waarbij bewoners geïnformeerd worden over de dichtstbijzijnde container, hopen we voor elkaar te krijgen dat zogenoemde naastplaatsingen minder vaak voorkomen. 

Ook op het gebied van groenprojecten wordt de communicatie verbeterd. Goede communicatie is ontzettend belangrijk om bewoners enthousiast te maken voor groene projecten in hun buurt. Wanneer de gemeente duidelijk communiceert, kunnen bewoners meer en beter betrokken worden bij de vergroening van de stad. Zo maken we gezamenlijk de stad groener en mooier. 

Als laatste is er een wedstrijd uitgeschreven voor de groenste tuin van Rotterdam. Hierbij zijn twee categorieën: een voor bewoners met een zeer biodiverse tuin of balkon en een voor bewoners die een deel van hun tuin of balkon beschikbaar willen stellen om het effect van biodiversiteit. De wedstrijd begint op de eerste dag van de lente, 21 maart. Door de wedstrijd bereiken we hopelijk zoveel mogelijk mensen om een steentje bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit in Rotterdam!