Recent onderzoek toont aan dat opleidingsniveau en welvaart een aanzienlijke invloed hebben op zowel de levensverwachting, als de kwaliteit van leven in goede gezondheid. Theoretisch geschoolde en welvarende personen leven langer (in goede gezondheid) dan praktisch geschoolde en minder welvarende mensen. In Rotterdam zijn deze
gezondheidsverschillen zelfs groter dan het landelijk gemiddelde en ook zijn de verschillen tussen wijken enorm.

GroenLinks Rotterdam vindt het zorgwekkend dat ook in onze stad het opleidingsniveau, de welvaart en plek een rol spelen bij de gezondheid van inwoners. Kockelkoren vraagt het college aan de hand van het SER rapport naar de huidige inzet op het verminderen van gezondheidsverschillen. Daarnaast roept ze op tot actie en om de aanbevelingen van de
SER serieus te nemen. Zo vragen wij naar de inzet van het college om gezondheid collectief te benaderen, maatregelen om de gezondheid van kinderen te beschermen en de mogelijkheid om gebiedsgerichte aanpak in te zetten.