Het doelgroepenvervoer van Trevvel is de afgelopen jaren onderwerp geweest van discussie. Dieptepunten hierin zijn het tijdelijk kwijtraken van kinderen en onprettige bejegening door medewerkers van het bedrijf.

Volgend jaar kiest de gemeente opnieuw welk bedrijf het doelgroepenvervoer moet gaan invullen. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt én dat er niet dezelfde fouten worden gemaakt, diende GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren twee voorstellen in. Beide voorstellen zijn unaniem aangenomen!

Het eerste voorstel zorgt ervoor dat we leren van eerdere fouten: in de nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer worden criteria meegenomen, waarvan we weten dat er verbetering mogelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om binding met Rotterdam, een goede bejegening van de reizigers en klantgerichte zorgverlening. Het tweede voorstel zorgt ervoor dat gebruikers van het vervoer altijd alternatief vervoer krijgen aangeboden als de aanbieder slecht presteert.

We zullen het vervolgproces, de nieuwe aanbesteding en de verdere uitvoering van het doelgroepenvervoer nauwlettend in de gaten houden, zodat iedereen veilig, toegankelijk en betrouwbaar van A naar B komt.