Raadslid Mina Morkoç zorgde ervoor dat er een nieuwe Havenvisie gaat komen, opgesteld in samenwerking met de Rotterdammer, de kleine kernen, en de gemeenteraad. Daarnaast kreeg zij het voor elkaar dat er onderzocht gaat worden wat de totale broeikasemissies (inclusief scope 2 en 3) van de Rotterdamse haven zijn. Andere voorstellen over het realiseren van een duurzame haven met goede werkgelegenheid haalden het helaas niet. 

De huidige doelstellingen rondom CO2-reductie worden alleen behaald op het moment dat álle projecten op tijd gerealiseerd worden. Dit zorgt voor grote onzekerheid, zeker gezien de huidige belemmeringen waar projecten al mee te maken hebben zoals netcongestie, stikstofruimte en de kosten van elektriciteit. GroenLinks Rotterdam pleitte voor een herijking van de Havenvisie, die beter aansluit op de klimaat, energie- en grondstoffentransitie en aandacht besteed aan grote problemen zoals netcongestie. Ook vroeg Mina Morkoç om niet alleen te kijken naar de broeikasgassen die direct in de haven uitgestoten worden, maar ook naar de gassen die in de zogenoemde keten worden uitgestoten (scope 2 en 3 emissies) zodat er meer inzicht is in de totale uitstoot van broeikasgassen door de Rotterdamse haven.

Verder deelde GroenLinks de visie op een duurzame haven met goede werkgelegenheid. Om de haven van de toekomst te realiseren is het noodzakelijk om een plan op te stellen waarin duidelijk wordt hoe de duurzame Rotterdamse haven eruit komt te zien. Om dit voor elkaar te krijgen diende Morkoç voorstellen in over het realiseren van een afbouwpad van fossiele brandstoffen en een opbouwpad voor duurzame energiebronnen, en om stappen te zetten naar duurzame scheepvaart waarbij geen ruimte meer is voor fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en LNG. Daarnaast vroeg ze specifiek aandacht voor de werkgelegenheid in een groene haven, aangezien het belangrijk is om ook in te zetten op een arbeidstransitie van fossiele banen naar duurzame banen. 

GroenLinks benadrukt dat de Rotterdamse haven, als grootste en meest vervuilende haven van Europa, een sleutelpositie heeft om de klimaatdoelen te halen. Het is daarom belangrijk om niet te blijven hangen in deze kwetsbare, onzekere situatie met minimale ambities. De herijking van de Havenvisie is een belangrijke stap om de transitie naar een duurzame haven voor elkaar te krijgen. GroenLinks Rotterdam blijft zich inzetten om deze nieuwe havenvisie, schoner, duurzamer en eerlijker te maken.