Zo diende GroenLinks samen met de PvdA en ChristenUnie een voorstel in om beter zicht te krijgen op het aantal sociale huurwoningen dat elk jaar ‘verdwijnt’ (door stijging van de huur of verkoop) en op welke manier de gemeente dit compenseert met extra woningen. De wethouder wilde dit uitvoeren, maar de coalitiepartijen hielden dit tegen.

Dit gebeurde ook bij het voorstel om wooncoöperaties en andere innovatieve woonvormen mogelijk te maken door locaties aan te wijzen en hulp van de gemeente om de financiering rond te krijgen. Het is enorm jammer dat de coalitiepartijen niet open stonden voor deze verbeteringen van de woonvisie.

Één lichtpuntje is dat het voorstel ‘steun voor woningeigenaren bij het isoleren van woningen’ van GroenLinks unaniem werd aangenomen. In deze motie roepen wij op om eigenaren van slecht geïsoleerde woningen te helpen bij het aanvragen van landelijke subsidies voor isoleren. Op die manier hopen we koopwoningen en woningen in de particuliere verhuur sneller te verduurzamen.

GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat mensen in Rotterdam op straat moeten leven. Daarom dienden we een voorstel in om dakloze mensen binnen 3 maanden een eigen woning te geven volgens een ‘Housing First’-principe. Ook onaanvaardbaar is leegstand tijdens een wooncrisis: om dat tegen te gaan diende GroenLinks een voorstel in voor een leegstandsverordening met een boete op leegstand.

Ook dienden we samen met BIJ1 een voorstel in om Rotterdam uit te roepen tot
kraakvriendelijke stad. Deze voorstellen hebben het helaas niet gehaald.

GroenLinks blijft pleiten voor een eerlijker woonbeleid, waarin het aantal sociale woningen groeit in plaats van afneemt en kwetsbare groepen als dakloze mensen zo snel mogelijk een dak boven hun hoofd krijgen.