,,Het is een programma met lef. Met ideeën die hard nodig zijn om verder te bouwen aan een sociale, duurzame stad voor iedereen,” reageert lijsttrekker Judith Bokhove. ,,Ik ben trots dat ik het verhaal van dit programma samen met al onze leden mag gaan uitdragen.”

De leden van GroenLinks Rotterdam stelden op 27 november het programma definitief vast. ,,Met een geweldige commissie hebben we een ambitieus, doordacht en inclusief conceptprogramma geschreven,” aldus Stefan Leliveld, voorzitter van de programmacommissie. ,,De leden hebben dat de 27e nog verder aangevuld en aangescherpt. Ik wil alle GroenLinks-leden en heel veel andere organisaties en bewoners in Rotterdam bedanken voor de waardevolle input.”

Met GroenLinks in het college verlegde Rotterdam de afgelopen vier jaar de koers: minder kinderen in armoede, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en schonere lucht. Een belangrijke trendbreuk, mede dankzij vijf raadsleden en twee wethouders van GroenLinks.

,,Op die weg willen we door,” zegt Bokhove. ,,De ambitie van GroenLinks om klimaatverandering te lijf te gaan, armoede te bestrijden en te zorgen voor betaalbare woningen is onverminderd groot. Wij doen dat voor iedereen, vanuit vertrouwen in bewoners, en voor nu en in de toekomst.”

EEN AANTAL VOORBEELDEN VAN WAT GROENLINKS CONCREET WIL BEREIKEN:

  • Goed werk met een goede beloning: minimale betaling van €14 per uur door de gemeente en het creëren van basisbanen.
  • Een groene en gezonde stad: in uiterlijk 2030 65% minder CO2-uitstoot en 25% energiebesparing in alle woningen.
  • Meer woningen voor Rotterdammers met een kleine portemonnee: bouwen van 50% sociale huur en 35% middensegment voor koop en huur.
  • Rotterdam The Hague Airport vervangen door een park en 10.000 nieuwe woningen.
  • Een inclusieve en bruisende stad: racisme, discriminatie en gendergerelateerd geweld bestrijden.
  • Een Rotterdam voor fietsers en wandelaars: de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur en het centrum autoluw.
Roos Aldershoff Architectuur Fotografie
© Roos Aldershoff Fotografie

KANDIDATENLIJST 2022-2026

Op zoek naar onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? Kijk dan op onze kandidatenlijst.