Dat betekent aan de ene kant dat we mensen zo veel mogelijk moeten ondersteunen om (weer) werk te vinden. Aan de andere kant moeten we zorgen voor goed werk, voor banen die zekerheid en een goed inkomen bieden.

We sturen de haven weer direct aan. De tijd dat de overheid de haven vooral overliet aan managers en bankiers is wat GroenLinks betreft definitief voorbij. De gemeente gaat zich weer actief bemoeien met de koers en het beleid van de haven. We volgen daarbij een eigen industriepolitiek, met scherpe keuzes en investeringen in schone technieken.

Duurzame chemie en een duurzame maritieme sector. We willen een haven die niet meer draait op kolen, olie en gas. Het vervuilende deel van de chemische industrie, vervangen we door de schone maakindustrie die toekomstbestendige werkgelegenheid creëert. We investeren in grootschalige waterstofproductie en vervoer. Ook zorgen we dat we weer zelf producten gaan maken in onze eigen haven. Containeroverslag bouwen we af.

Geen doorvoer van fossiele en milieuvernietigende activiteiten vanuit het buitenland. We brengen in beeld wat de milieueffecten zijn van de doorvoer die plaatsvindt via Rotterdam en sturen er actief op aan op die te verminderen. We werken hiervoor onder andere intensief samen met andere Nederlandse havens en de havens van Hamburg en Antwerpen. Deelneming in of dienstverlening aan havens in autoritaire landen is verleden tijd.

We sluiten een werk- en milieuakkoord met het Rotterdamse bedrijfsleven.
Werkgelegenheid en omschakeling naar schone bedrijvigheid zijn onderdeel van het
akkoord. Net als de verbinding tussen bedrijven en het beroepsonderwijs via stages en lessen op scholen, en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie.

Goed werk met een goede beloning. Minimale betaling van €14 per uur door de gemeente en het creëren van basisbanen.

We zorgen voor stabiel en fatsoenlijk betaald werk. De gemeente betaalt de eigen
medewerkers een minimumloon van €14; voor zzp’ers hanteren we een minimumtarief van €20 per uur. Stagiaires krijgen een vergoeding van €700 per maand bij een fulltime werkweek. We nemen deze minimale bedragen op in alle aanbestedingen. We eisen van bedrijven waar de gemeente een aandeel in heeft of nauw mee samenwerkt, dat ze dezelfde minimumbedragen aanhouden. De gemeente neemt zoveel mogelijk werknemers in vaste dienst aan.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.