Om (het gevoel van) veiligheid te vergroten in Rotterdam is het daarom essentieel om meer en beter contact te hebben met bewoners, zodat we goed op tijd weten wat er in wijken speelt. Ook is goede samenwerking nodig tussen onder andere wijkagenten, jongerenwerkers, wijkteams, schuldhulpverleners, huisartsen en scholen om problemen te voorkomen of vroeg te signaleren. Zo voorkomen we waar het kan, en genezen we snel als het moet.

Meer wijkagenten en meer contact tussen burgers en politie in Rotterdam. We zetten in op preventie en vroegsignalering. De politie krijgt extra training op de- escalatie technieken en tegen etnisch profileren. Jongeren worden geïnformeerd over wat hun rechten zijn bij een controle of aanhouding door middel van trainingen. Dit leidt tot minder escalatie en meer wederzijds begrip. Door het contact tussen de politie en de burgers te bevorderen hopen we dat het mensen ook aanspoort om aangifte te doen, in elke situatie.

We pakken straatintimidatie en seksuele intimidatie aan. We vergroten (het gevoel van) veiligheid op straat door betere educatie en het uitbreiden van de bestaande campagnes als ‘Ben je Oké’. Samen met de reclassering werken we aan taakstraffen gericht op de confrontatie met de effecten van intimidatie. We zetten hiermee gedragsverandering in gang. Ook gaan we in gesprek met bewoners om onveilige plekken te identificeren en om passende oplossingen te bedenken om alle vormen van intimidatie tegen te gaan.

We intensiveren de opsporing van de handel in vuurwapens. We werken hiervoor samen met politie en justitie. Het is nu te makkelijk om aan vuurwapens te komen in onze stad. We organiseren regelmatig inleveracties en versterken de aanpak ‘alle wapens de wijk uit’. De controles in de haven scherpen we aan.

Meer investeren in jongerenwerk. We betrekken jongeren actief bij de inrichting van de wijk. Met een aantrekkelijk programma bieden we jongeren een kans om zich te ontwikkelen en verkleinen we de kans dat jongeren de criminaliteit in gaan. Jongerenwerkers letten op risicofactoren als spijbelen, gebruik van drugs (inclusief alcohol) en gokken om vroegtijdig de juiste hulp te bieden. Jongerenwerk en andere organisaties richten zich ook op voorlichting, bijvoorbeeld over snel geld verdienen.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.