Mensen met financiële stress bieden we zo snel mogelijk rust, vertrouwen en zekerheid om uit de problemen te komen. Het beste voor de mensen zelf, voor de mensen om hen heen en voor de stad.

Grootschalig experimenteren met een basisinkomen in Rotterdam. Zo willen we een bodem creëren waar niemand doorheen zakt. Het doel is dat vooral mensen met
lage inkomens erop vooruit zullen gaan en daarom zullen vooral armere wijken in deze experimenten worden betrokken.

We zorgen dat mensen automatisch de financiële steun krijgen waar zij recht op
hebben. Daarnaast maken we benodigde formulieren beter vindbaar en eenvoudiger. We creëren een goed overzicht van alle beschikbare regelingen en ondersteunen mensen bij het doen van aanvragen.

We zetten een gemeentelijk geldloket op. In de toekomstige wijkhubs kunnen mensen terecht met al hun financiële vragen en bieden we maatjes aan om hen te ondersteunen. We zoeken de mensen die we willen bereiken ook actief op. Dichtbij en laagdrempelig, bij school of in het buurtcentrum.

De gemeente regelt stress- en cultuursensitieve schuldhulpverlening. We kijken
daarbij verder dan het individu en betrekken het systeem eromheen. Schuldhulpverlening is geen verdienmodel, voor marktwerking is hier geen plek.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.