Integrale aanpak van het lerarentekort. We maken de stad aantrekkelijker voor leraren door omscholing van zij-instromers te subsidiëren en te zorgen voor voorrang van nieuwe docenten voor een woning binnen de gemeente.

Een stimuleren taalontwikkeling voor ieder kind, door het bieden van voorschoolse educatie met taalontwikkeling als centraal element. We moedigen op alle scholen de aanpak van taalachterstand aan.

We zijn alert op laaggeletterdheid bij iedereen die hulp of ondersteuning krijgt. Samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en welzijnsorganisaties motiveren we iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven voor taalonderwijs.

Hergebruik van leermiddelen voor gezinnen met een kleine beurs. Door laptops en grafische rekenmachines in te zamelen en door te geven zorgen we ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen.

Rotterdam werkt samen met onderwijsinstellingen aan goede studieplekken in de stad. De behoefte aan goede studieplekken is erg toegenomen. Zowel doordeweeks als in het weekend, faciliteert de gemeente gratis flexplekken in gemeentegebouwen voor studenten en leerlingen als studieplek.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.