De juiste ondersteuning kan een wereld van verschil maken voor mensen die de hulp van een ander kunnen gebruiken. We starten daarom zo snel mogelijk met de geschikte hulp en passen deze aan naar de specifieke behoeften. We hebben daarbij extra aandacht voor groepen die bijzonder kwetsbaar zijn voor eenzaamheid: jongeren, mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, mensen met een migratieachtergrond, mantelzorgers en ouderen. Zo zorgen we met elkaar voor elkaar.

Het aantal jongeren dat aangewezen is op jeugdhulp nam de afgelopen jaren echter sterk toe. Voor hen maken we ons hard om goede hulp en zorg te leveren. In Rotterdam zijn de problemen vaker dan gemiddeld complex en ernstig. Dit vraagt veel van de inzet van de gemeente, die verantwoordelijk is om dit op een goede manier te organiseren.

We zorgen voor goed maatwerk in de thuissituatie. Hulpverleners die maatwerk leveren krijgen de tijd voor het bieden van een luisterend oor en worden fatsoenlijk betaald, conform de CAO VVT.

We maken de speciale zorgverzekering voor Rotterdammers met minimum inkomen goedkoper. Daarnaast zorgen we dat meer mensen gebruik kunnen maken van deze verzekering. In het pakket komt meer aandacht voor preventieve zorg om de gezondheidsverschillen te verkleinen.

Vroegsignalering van jongerenproblematiek. Dat kan door jongerenwerk, school, politie en huisarts. In wijken met veel jongeren willen we dat vaste kinder- en jongerenwerkers beschikbaar zijn. Jongerenwerkers krijgen zo de ruimte om een vertrouwensband met de jongeren op te bouwen.

We investeren extra in preventie. Voorkomen is beter dan genezen. De eerste duizend dagen in iemands leven zijn het allerbelangrijkst. Daarom ondersteunen we kwetsbare gezinnen vanaf de geboorte van het kind en mogelijk zelfs daarvóór. Ook gaan we nog steviger inzetten op jeugd en jongerenwerk en andere vormen van jeugdbeleid waarvan is bewezen dat ze werken in het voorkomen van problemen.

We pakken wachtlijsten in de jeugdhulp aan aan. We beperken wachtlijsten door te investeren in voldoende jeugdhulpmedewerkers. Voor kinderen in spoedsituaties moet er altijd direct hulp zijn. Het is van groot belang om de nationale bezuinigingen op jeugdhulp terug te draaien en extra geld beschikbaar te stellen.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.