In onze stad horen negatieve sentimenten en agressie tegenover Rotterdammers die als ‘anders’ worden bestempeld vanwege hun huidskleur, afkomst, geaardheid of geloof niet thuis. Discriminatie, (institutioneel) racisme, ongelijke behandeling en uitsluiting raken een diverse stad als Rotterdam in het hart, en dat accepteren wij niet. Een echt thuis creëren we vanuit solidariteit. GroenLinks staat pal voor gelijkwaardigheid en maakt zich hard voor een inclusieve stad. Rotterdam moet een stad zijn waar iedereen welkom is en dezelfde rechten en kansen heeft. Een Rotterdam waar we respect hebben voor elkaar. Een Rotterdam met de vrijheid om jezelf onvoorwaardelijk te kunnen en mogen zijn, ongeacht wie je bent, hoe oud je bent, waar je vandaan komt, wat je huidskleur is, waar je in gelooft, van wie je houdt of welke beperking je hebt.

Vrijheid wordt pas werkelijkheid wanneer deze voor iedereen geldt en iedereen hier daadwerkelijk van geniet. Vrijheid ís gelijkwaardigheid. Daarom staat GroenLinks voor antiracisme en antidiscriminatie. Wij geven de aanpak hiervan prioriteit, toewijding en blijvende aandacht. Bij alle wethouders én bij een wethouder met deze thema’s specifiek in portefeuille.

We breiden het aantal stadsmariniers die strijden tegen racisme en discriminatie uit. Zij krijgen de taak om medewerkers van de gemeente op discriminerend gedrag en discriminerende systemen te wijzen en hen te doordringen van de noodzaak racisme en discriminatie te bestrijden. Alle ambtenaren krijgen training in het herkennen en bestrijden van blinde vlekken op het gebied van (on)bewust racisme en discriminatie. Zowel voor communicatie met bewoners als bij het werven en selecteren van personeel. De gemeente streeft naar een organisatie die representatief is voor de stad.

De politie krijgt meer capaciteit voor de aanpak van racisme, discriminatie en gendergerelateerd geweld, zowel in de echte wereld als online. We zorgen voor een meldpunt van deze misdragingen. Personen of bedrijven die ermee te maken krijgen, krijgen goede en snelle hulp.

Discriminatie op basis van religie zoals moslimhaat en antisemitisme herkennen we, benoemen we en bestrijden we. Daarnaast zetten we in op voorlichting en preventie zodat we de kern van het probleem oplossen. We gaan religieuze gebouwen beter beveiligen wanneer gewenst en de toename aan bedreigingen terugdringen. We schorten de handhaving van het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding op.

Sinterklaasfeest voor iedereen. We zorgen dat sinterklaasfeesten in onze stad inclusief worden gevierd. Subsidies, inclusief die aan bewonersinitiatieven, worden alleen toegekend aan Zwarte Piet-loze vieringen.

Rotterdammers die strijden voor empowerment en emancipatie kunnen rekenen op onze steun. Groepen Rotterdammers die er voor zorgen dat zoveel mogelijk stadsgenoten kunnen meedoen in onze samenleving kunnen rekenen op ons voor subsidie en een ruimte.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.