We bouwen een duurzame haven. De meeste uitstoot van Rotterdam komt uit onze haven daarom is een totale ombouw van de haven nu nodig. Geen fossiele industrie meer, maar duurzame maakindustrie en groene chemie.

We sluiten Rotterdam The Hague Airport. Op deze plek bouwen we een nieuwe wijk van 10.000 woningen en een groot nieuw stadspark.

We besparen 25% energie in woningen. Mensen met de laagste inkomens hebben nu vaak de slechtst geïsoleerde huizen en de hoogste energiekosten. Via renovatie zorgen we er voor de juist deze Rotterdammers betaalbaar een goed geïsoleerde woning krijgen.

Rotterdam organiseert een burgerberaad voor het klimaat. Het burgerberaad moet een representatieve afspiegeling zijn van Rotterdammers en wordt samengesteld door middel van loting. Om het burgerberaad inclusief te maken voor iedereen, krijgen deelnemers een vergoeding. De deelnemers worden ondersteund door onafhankelijke experts. Het burgerberaad krijgt een helder en betekenisvol mandaat, zodat duidelijk is wat er met de uitkomst wordt gedaan.

Zonnepanelen voor alle Rotterdammers. Niet elke Rotterdammer heeft een dak of het geld om zonnepanelen te kopen. Daarom zorgen we er voor de daken van openbare gebouwen en gevels op de zon van bijvoorbeeld viaducten gebruikt kunnen worden voor zonnecoöperaties. Zo krijgt elke Rotterdam laagdrempelig en goedkoop toegang tot eigen opgewekte zonnestroom.

We versnellen de groei van windenergie. We maken ruimte voor windturbines in het havengebied, vooral op de Maasvlakte, en voor de Rotterdamse kust. Daarnaast vervangen we waar het kan bestaande windmolens door grotere en efficiëntere modellen, met daarbij oog voor de omwonenden.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.