Meer woningen voor Rotterdammers met een kleine portemonnee: bouwen van 50% sociale huur en 35% middensegment voor koop en huur.

We bouwen 10.000 nieuwe woningen en een park op plek van Rotterdam The Hague Airport. Het sluiten van het vliegveld biedt naast woningen ook ruimte voor groen, innovatieve bedrijven, winkels, horeca, zorgvoorzieningen en een metrohalte.

We besparen 25% energie in woningen. Mensen met de laagste inkomens hebben nu vaak de slechtst geïsoleerde huizen en de hoogste energiekosten. Via renovatie zorgen we er voor de juist deze Rotterdammers betaalbaar een goed geïsoleerde woning krijgen.

We pakken het uitbuiten van huurders aan, huurders worden geholpen als ze te hoge huren hebben of problemen met hun contract en huisjesmelkers aangepakt.

We stoppen met de Rotterdamwet. Iedereen heeft recht op een goede woning in een veilige buurt. Daarom wil GroenLinks stoppen met het weigeren van mensen voor sociale huurwoningen op basis voor achtergrond en opleidingsniveau.

We bouwen meer betaalbare woningen en studentenkamers voor studenten om het huidige tekort aan woonruimte drastisch aan te pakken.

Header verkiezingsprogramma

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Samen veranderen we Rotterdam. Verder vooruit naar een groene en sociale stad.