De kracht en autonomie van mensen staat centraal, ook als ze soms een helpende hand nodig hebben. Om dat mogelijk te maken, krijgen professionals steun en vertrouwen. We investeren in de wijkteams, bieden hen ruimte voor maatwerk en vragen alleen registraties die voor cliënten en professionals zinvol zijn. Een mens is niet op te knippen in typen problemen. De menselijke maat betekent ook dat we samenwerking bevorderen tussen professionals, organisaties en gemeentelijke diensten.

De gevolgen van de bezuinigingen op voorzieningen voor de meest kwetsbare Rotterdammers zijn de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar geworden in de stad. Meer incidenten met verwarde personen, geen doorstroming uit de nachtopvang en onaanvaardbare wachtlijsten bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is voor GroenLinks onaanvaardbaar.

GroenLinks investeert in preventie om grotere problemen op een later moment te voorkomen. We hebben extra aandacht voor de Rotterdammers met complexe problemen die niet passen in de standaard regelgeving en financiering. We zoeken hen op en gaan in gesprek om er achter te komen hoe we hen zo goed mogelijk kunnen helpen.