In Rotterdam slaapt niemand op straat
We zorgen voor voldoende plaatsen in de nachtopvang voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen komen altijd in aanmerking voor een Centraal Onthaal-pas die toegang geeft tot de nachtopvang. Beperkende voorwaarden worden geschrapt.

Steun voor zwerfjongeren
Dakloze jongeren krijgen vanaf het eerste contact bij het Jongerenloket een vaste begeleider aangewezen. De gemeente zorgt voor een soepele overgang 18-/18+, zodat niemand tussen wal en schip valt.

Maatwerk in de opvang
Gezinsopvang vervangt plaatsing in hotels. Voor de kleine groep ‘moeilijk plaatsbaren’ wordt een geschikt aanbod ontwikkeld.

Stedelijk wijkteam daklozen
Er komt een stedelijk wijkteam gespecialiseerd in de problematiek van dak- en thuislozen.

Alle daklozen krijgen hulp
Daklozen krijgen snel een postadres en een identiteitsbewijs. Een uitkering en DigiD aanvragen wordt zo makkelijker en de zorgverzekering blijft behouden. Een startarrangement zorgt dat schulden niet verder oplopen.

Geen effect op kostendelersnorm
Rotterdammers die een dakloze in huis nemen of op de bank laten slapen, worden daarvoor niet gekort op hun uitkering via de kostendelersnorm. 

Respect voor daklozen
De politie voorkomt het opjagen en beboeten van daklozen voor buitenslapen door in samenwerking met alle Rotterdamse hulpinstanties direct toe te leiden naar de juiste hulp. De politie is, ook door de 24-uurs aanwezigheid, een belangrijke bondgenoot in de hulpverlening.