Inkoop op menselijke maat
Bij de aanbesteding van nieuwe contracten richt de gemeente de spelregels zo in dat ook kleine aanbieders kunnen meedingen. In het belang van cliënten en personeel is personele continuïteit een harde eis.

Kwaliteit van de zorg verbeteren
We stimuleren dat professionals in andere organisaties meekijken en adviseren over het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daarnaast gaat de gemeente in overleg met zorgverleners om te zorgen voor registraties die zowel voor beleidsmakers als professionals relevant zijn. Registraties die niet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning worden afgeschaft.

Van loketten naar mensen
Cliënten die te maken hebben met veel verschillende zorgverleners krijgen als ze daar behoefte aan hebben één aanspreekpunt: een coach die zorgt voor afstemming en ondersteuning op maat. Dat leidt tot betere en goedkopere zorg.