Samenwerking in de zorg
Concurrentie in de zorg maakt plaats voor samenwerking. GroenLinks werkt toe naar een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) voor vragen over gezondheid, jeugdhulp, werk, inkomen en wonen. We stimuleren samenwerking tussen huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg en schuldhulpverlening. We maken in de WMOverordening een collectief PGB mogelijk.

Weg met wachtlijsten
Wachten op gespecialiseerde professionele ondersteuning is onacceptabel. We investeren in het wegwerken van wachtlijsten.

Eenzaamheid tegengaan
Met projecten zoals Welzijn op recept, waarbij de huisarts eenzame Rotterdammers met gezondheidsklachten kan doorverwijzen naar vrijwilligerswerk, bestrijden we eenzaamheid.

Uitbreiding Rotterdampakket
Het Rotterdampakket, voorheen de Rotterdampolis, is een zorgverzekering voor Rotterdamse minima. We onderzoeken de mogelijkheid om de kosten van het Rotterdampakket te verlagen en de dekking te vergroten door nieuwe doelgroepen toegang te geven. In het Rotterdampakket komt meer aandacht voor preventieve zorg, onder andere door het opnemen van Hiv-preventiemedicijn PrEP.