Lokale initiatieven stimuleren
Meer en meer organiseren Rotterdammers zorg en welzijn zelf. Deze initiatieven ondersteunen we via bijvoorbeeld onderaannemerschap of (structurele) subsidie. Waar nodig helpt de gemeente de kwaliteit van initiatieven te verbeteren.

Wijk- én mensgericht werken
We zetten in op kleine zelfsturende teams in de wijk. We stimuleren wijknetwerken. Buurthuiskamers en wijkverenigingen bieden toegang tot zorg in een vertrouwde omgeving. Rotterdammers kunnen er echter ook voor kiezen hun zorg te ontvangen vanuit een andere wijk; soms kan ‘nabijheid’ leiden tot onveiligheid en schaamte. Je postcode bepaalt niet welke hulp je krijgt.

Mantelzorgers ondersteunen
Heel veel Rotterdammers leveren mantelzorg aan familie, vrienden of buren. De gemeente steunt hen via respijthuizen, een ovvergoeding en ondersteuning bij verhuizen. Rotterdammers die mantelzorg verlenen, betalen geen eigen bijdrage als ze gebruik maken van WMO-voorzieningen.

Cliënten meer betrekken
De gemeente betrekt cliënten meer bij de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. We faciliteren onafhankelijke cliënten- en patiëntenorganisaties. Kinderen en jongeren krijgen een stem. Zorgaanbieders gaan cliënten meer betrekken bij zorg en ondersteuning. Cliënten kunnen voor een keukentafelgesprek een beroep doen op onafhankelijke, door de gemeente gegarandeerde, ondersteuning. Bij conflicten tussen cliënten, zorgverleners en/of de gemeente is mediation beschikbaar.