‘Toen ik in de gebiedscommissie zat heb ik in de gesprekken met bewoners op straat en in buurthuizen de enorme kracht en gedrevenheid van bewoners gezien om zelf aan de slag te gaan in hun stad. Deze Rotterdamse initiatiefnemers steken hun nek uit om hun park, wijkcentrum of woonstraat te verbeteren. Dit soort initiatieven zijn onmisbaar voor de stad en zorgen voor ontmoetingen, meer groen, betrokkenheid en goede ideeën voor een duurzame stad’.     

Met het verbinden van al die Rotterdammers in één beweging is het echt mogelijk de stad te veranderen. ‘Mijn doel is met GroenLinks aan die beweging verder te bouwen aan een groenere stad, met toekomstgerichte woningen en gezonde lucht, waar water bijdraagt aan woongenot zonder natte voeten. Daarvoor wil ik mijn kennis als stedenbouwkundige en ervaring binnen GroenLinks graag inzetten in de Rotterdamse gemeenteraad.'