De gemeentelijke dienstverlening is voor veel mensen ingewikkeld. Rotterdammers moeten steeds verder reizen en steeds langer wachten. Ook voor simpele zaken zoals het aanvragen van een paspoort of het aangeven van de geboorte van een kind. GroenLinks wil betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van gemeentelijke medewerkers, informatie en dienstverlening op wijkniveau.