Buurtinitiatieven
Er komt meer budget beschikbaar om initiatieven en ideeën van bewoners te realiseren. Barrières rondom regels en financiering nemen we weg.

Zelfbeheer
Wie zelf voor een stuk groen zorgt of een stuk van de stad wil vergroenen krijgt de ruimte en ondersteuning.

Right to challenge, Right to bid
Bewoners krijgen de gelegenheid aan te geven dat zij publieke taken willen overnemen van de gemeente en daarvoor gemeentelijk vastgoed tegen aangepaste tarieven willen huren of kopen.