Bewoners betrokken
Bewoners geven de ontwikkeling van plannen mede vorm. Dit geldt voor de inrichting van de wijk, zorg en welzijn en de inzet van politie en stadswacht.

Wijkaanpak
Er komt meer experimenteerruimte in de stad voor een gezamenlijke wijkaanpak in co-creatie van bewoners en gemeente.

Wijkbegroting
GroenLinks wil dat bewoners jaarlijks in samenwerking met de gemeente een wijkbegroting opstellen. In deze wijkbegroting wordt bepaald welk budget wordt ingezet voor de sociale ondersteuning en de inrichting van buitenruimte.

Buurthuizen
Buurthuizen, wijkhuiskamers, verenigingsruimtes en ontmoetingsruimtes zijn nodig voor de uitvoering van ideeën en activiteiten. Gemeentelijke panden met een wijkfunctie mogen pas verkocht of verhuurd worden als vast staat dat in de rest van de wijk voldoende plek is voor alle buurtactiviteiten.