Daarom presenteren GroenLinks en PvdA een reeks voorstellen op drie thema’s onder de noemer 'Koers van de stad’ die gezien de eerdere input van partijen op een breed draagvlak kunnen rekenen.

Armoede

Onder het thema 'Eerlijke stad' gaat het vooral om het verkleinen van de tweedeling: zo moet het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in vier jaar tijd worden gehalveerd (tot 8 procent van alle kinderen) en doet de gemeente alleen nog zaken met bedrijven die hun werknemers minstens 14 euro per uur betalen.

Klimaat

Op het vlak van verduurzaming willen wede financiering van het Rotterdams klimaatakkoord voortzetten en moeten veel meer huizen worden geïsoleerd.

Inclusieve stad

Ook worden maatregelen voorgesteld om de stad inclusiever te maken, door racisme en discriminatie aan te pakken en de Rotterdamwet af te schaffen.