Judith Bokhove is sinds 2018 namens GroenLinks wethouder in Rotterdam. Zij is verantwoordelijk voor Mobiliteit, Jeugd, Jeugdhulp en Taal.

Bokhove wil zich inzetten voor een eerlijke, groene en open stad: ‘Rotterdam is toe aan een stadsbestuur dat met een positieve blik aan de slag gaat. Ik wil zorgen voor fijne groene plekken in onze stad. Voetgangers en fietsers krijgen wat mij betreft ruim baan en het openbaar vervoer wordt verbeterd. De kansen voor Rotterdam liggen in een schone en toekomstgerichte economie, waar olie en kolen vervangen worden door energie uit zon, wind en water. Waar transport niet over de weg gaat, maar over water en spoor. Waar Rotterdammers in goed geïsoleerde woningen wonen.’

‘Ik hou van onze stad en van de nuchtere Rotterdamse mentaliteit en de diversiteit van de mensen. Maar als ik door de stad loop of fiets, zie ik ook de problemen waar onze stad mee te maken heeft. In Rotterdam maakt het helaas nog steeds uit waar je geboren wordt. In sommige wijken van Rotterdam is de gemiddelde levensverwachting 7 jaar korter dan gemiddeld. Een laag inkomen, slechte woonomstandigheden, luchtvervuiling en overgewicht spelen daarin een rol. Ik vind dat onacceptabel. We moeten investeren in onderwijs en zorg. En ik blijf strijden voor humane opvang voor dak- en thuislozen.’

Het kan en het moet anders: ‘Ik geloof in een stad met vertrouwen in alle Rotterdammers, waar geen angst voor onveiligheid aangepraat wordt, waar ruimte is voor initiatieven van bewoners en ondernemers. Een gezellige, aantrekkelijke stad met een rijk cultureel aanbod!'

PORTEFEUILLE(S)

  • Mobiliteit
  • Jeugd & Jeugdhulp
  • Taal