Toegankelijker armoedebeleid voor de Rotterdammer

Rotterdam gaat onderzoeken of er één aanvraagformulier gemaakt kan worden waarmee Rotterdammers financiële hulp kunnen aanvragen. Dit voorstel van GroenLinks, SP en NIDA kon bij de behandeling van de voorjaarsnota op een unanieme meerderheid rekenen in de gemeenteraad. De partijen willen hiermee zorgen dat het armoedebeleid toegankelijk en laagdrempelig wordt.

Volgens fractievoorzitter Judith Bokhove is dit hard nodig. ‘Rotterdam is al jaren de armste stad van Nederland en toch heeft het college de afgelopen jaren flink bezuinigd op armoedebeleid. Terwijl uit onderzoek blijkt dat je gezondheid en je probleemoplossend vermogen achteruit gaan als je langdurig in armoede leeft.’

Bovendien blijkt dat veel Rotterdammers nog geen gebruik maken van de verschillende regelingen om Rotterdammers die in armoede leven te ondersteunen. Bokhove: ‘Bijna iedereen maakt bijvoorbeeld gebruik van de gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, maar slechts 4% van de doelgroep met minderjarige kinderen doet een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds. Daarom is het zo belangrijk dat we zorgen dat iedereen die regelingen kent en in één keer makkelijk kan aanvragen.’