Judith Bokhove in de raadsvergadering

'Offer they can't refuse' van oppositie voor stadsbestuur

De voltallige oppositie heeft vandaag bij de bespreking van de Voorjaarsnota een gezamenlijk voorstel ingediend in om bijna 20 miljoen euro extra vrij te maken voor armoedebestrijding. Daarnaast stellen GroenLinks, PvdA, SP, VVD, NIDA en Partij voor de Dieren voor de nota op een aantal belangrijke punten aan te passen. Het gezamenlijke voorstel met de veelzeggende titel ‘An offer you can’t refuse’ was een reactie op het gedoogakkoord dat de ChristenUnie-SGP eerder deze week sloot met de coalitiepartijen. Dat was nodig omdat de coalitie haar meerderheid kwijtgeraakt was, nadat een raadslid van Leefbaar overstapte naar NIDA.

De extra miljoenen zijn hard nodig volgens Judith Bokhove, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. ‘Het huidige college heeft het armoedebeleid flink uitgekleed. In het gedoogakkoord werd daar weliswaar een en ander van teruggedraaid, maar dat was ons niet ambitieus genoeg. Wij willen de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing bijvoorbeeld weer ophogen naar 100%. Als de ChristenUnie-SGP, D66 en CDA echt werk willen maken van het aanpakken van armoede, dan stemmen ze vóór ons voorstel!’
 
De oppositiepartijen werden het niet alleen eens over de extra investering in de bestrijding van armoede. Ook op 14 andere punten staan er gemeenschappelijke wensen in het voorstel. Zo zijn de partijen het er over eens dat er niet gebouwd moet worden in Park de Twee Heuvels, een lang gekoesterde wens van GroenLinks. Daarnaast willen ze het verduurzamen van de woningvoorraad versnellen en de bezuinigingen op de ondersteuning van de gebiedscommissies terugdraaien. Bokhove: ‘Met dit voorstel geven we de coalitiepartijen een alternatief, naast het gedoogakkoord. Wij zijn ervan overtuigd dat ons plan beter is, zowel op de inhoud als qua financiële onderbouwing. Hier kún je gewoon niet tegen zijn!’