Judith Bokhove

Speech algemene beschouwingen: tijd voor verandering

De Rotterdamse gemeenteraad hield gisteren de algemene beschouwingen over de Begroting voor 2018. Hieronder vindt u de spreektekst van Judith Bokhove, die stelde dat het tijd is voor verandering.

Afgelopen maandagochtend om 9 uur was ik op de Valentijnschool in Bospolder-Tussendijken. Op uitnodiging van de Onwijze moeders - moeders van leerlingen van de Valentijnschool. Zij wilden meer weten over gemeentepolitiek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen - dat onwijs kun je dus rustig met een korreltje zout nemen.

De Onwijze moeders zijn opgericht na een hoeveelheid aan incidenten in Bospolder Tussendijken. De veiligheidsindex is er al jaren vreselijk laag en zelfs gedaald. De moeders hebben besloten niet langer lijdzaam toe te kijken, maar zelf actief in de buurt te zijn en zich goed te informeren over ontwikkelingen. Het praatje over politiek werd zeer actueel, doordat er dat weekend in één nacht een schietpartij en meerdere autobranden waren geweest.

Om hen bewust te maken van hun rol en invloed op de politiek en het belang van stemmen vroeg ik hen 165 briefjes van 20, die elk 20 miljoen uit onze begroting vertegenwoordigen, te verdelen over 10 potjes (de beleidsvelden/programma’s). Nu hadden de moeders wat meer financiële vrijheid. In onze begroting ligt 94% al vast en is er nauwelijks vrije ruimte.

Natuurlijk is een steekproef onder 40 à 50 ouders (zeker na zo’n heftige nacht) niet representatief voor heel Rotterdam. Toch leverde het interessante informatie en gesprekken op en bovendien een sluitende begroting!

De Onwijze moeders maakten zich, net als veel partijen hier, zorgen om de meest kwetsbaren in de samenleving. Deze moeders kozen voor investeren in goed onderwijs en een groen schoolplein voor hun kinderen en goede gezondheidszorg en ondersteuning voor ouderen. (Naast moeder zijn waren er veel met mantelzorgtaken). En voor veiligheid: handhaving, maar vooral ook preventie, voorkomen is beter dan genezen. #mommyknowsbest zullen we maar zeggen.

Richt je stad in voor de meest kwestbaren

Maar ook als je het eens van een man wilt horen: Gil Penalosa was in het voorjaar in deze stad, om te spreken over mobiliteit en de toekomstvisie voor de stad. 10 prachtige adviezen om een stad gezonde, leefbare en inclusieve stad te zijn die een ieder in zijn oren mag knopen, maar waar ik er voor nu twee belangrijke uithaal. Richt je stad in zodat deze goed is voor de meest kwetsbaren: Is je stad veilig voor kinderen van 8 en voor ouderen van 80? Dan is-ie dat voor iedereen. En wees een beschermengel voor de meest kwetsbaren: kinderen, ouderen en mensen in armoede.

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Dit college kiest ervoor slechts een aantal schakels te versterken en op te poetsen en denkt dat daarmee aan een sterke stad te werken, maar voorzitter.....

Rotterdam is pas een sterke stad als er geen mensen in armoede hoeven te leven.

Rotterdam is pas een sterke stad als niet alleen het centrum, maar alle gebieden goed onderhouden worden, dus ook Bospolder-Tussendijken en Zuid.

 Rotterdam is pas een sterke stad als we draaien op een toekomstgerichte en toekomstbestendige economie, met gezonde lucht en gezonde financiën.

Rotterdam is pas een sterke stad als ALLE Rotterdammers de kans krijgen zich te ontwikkelen en kunnen zijn wie zij zijn.

Migratie is kenmerk van onze stad

Het kan niet zo zijn dat grote groepen Rotterdammers zich niet meer thuis voelen in hun eigen stad, zich behandeld voelen als tweederangs inwoners. Terwijl migratie al eeuwenlang een van de belangrijkste kenmerken van onze havenstad is en onmisbaar is geweest voor de groei en economische ontwikkeling (en anders hadden we ook nooit kennis gemaakt met de aardappel en stamppot).

Waarom kijkt dit college met deze begroting (naast de reparaties die de CU in het voorjaar heeft bedongen) nauwelijks of niet naar de mensen die dat in Rotterdam het hardst nodig hebben?

Investeer in toekomstbestendige buurten en een groene buitenruimte

Ook nu weer: U verlaagt de OZB voor woningeigenaren, (niet voor de niet-eigenaren). Als u het percentage gelijk had gehouden.... hoeveel inkomsten had dat niet voor de stad gescheeld? Waarom investeren we dat niet in mooie toekomstbestendige buurten en een groene buitenruimte voor iedereen? Daar hadden we allemaal van geprofiteerd!

De afschaffing van de Hondenbelasting kost 2 miljoen en is nog niet gedekt en indien dit alsnog betaald wordt uit de algemene middelen, zijn deze niet meer beschikbaar voor andere investeringen. Dit bedrag zouden we komend jaar ook kunnen investeren in bijvoorbeeld begeleiding naar schuldhulpverleningstrajecten of taallessen.

Het college geeft cadeaus aan investeerders

De nieuwe Rotterdammers die komen wonen in de nieuwe torens en de projectontwikkelaars boffen, de leges in de hoogste tariefgroep zijn met 20% verlaagd. Inkomstenderving voor de gemeente, of noem het een cadeautje aan de investeerders. Want bij die verdichting kunnen we extra investeringen in groen en speelgelegenheden in de buitenruimte goed gebruiken! Gebruikelijk is om zo’n verlaging anticyclisch door te voeren, als stimuleringsmaatregel, maar nu de markt eindelijk is aangetrokken is dit overbodig. Ondernemers zijn nu meer gebaat bij een snelle afhandeling van aanvragen en doorloop van bestemmingsplannen. Maar daar wringt juist de schoen. Op een aantal afdelingen zijn er te weinig mensen om een snelle doorlooptijd te kunnen garanderen. Blijkbaar zijn er niet genoeg financiële middelen om te zorgen dat we daar genoeg mensen hebben zitten.

Nadat alle bestemmingsreserves leeg zijn geplukt en het weerstandsvermogen de ‘afgesproken’ ondergrens heeft bereikt en het volgende college opgezadeld is met een uiterst risicovolle solvalbilitieitsratio in 2019, en wethouder Visser ervan overtuigd is dat hij voor maart nog nieuwe investeringsruimte kan gaan zoeken, bijvoorbeeld door te zoeken naar andere financieringsvormen, staan we er niet zo florissant voor. Het was fijn geweest als dat eerder was gebeurd, zodat de bodem niet zo in zicht was gekomen.

Geen KENDOE meer maar KENDOEI!

Ondanks dat er al een enorme claim op de budgetten van volgende coalities is gelegd, is er ook een lichtpuntje! Het is namelijk de laatste begroting van dit college. Geen KENDOE meer maar KENDOEI! In 2018 zijn er verkiezingen en hebben alle Rotterdammers de kans te kiezen voor een toekomstbestendig en toekomstgericht Rotterdam.

Het is tijd voor verandering, tijd voor een eerlijke en groene stad, een stad voor iedereen. GroenLinks is er klaar voor!