Restafval
In het restafval zit per inwoner van Rotterdam per jaar gemiddeld 79,4 kilo groente en fruitafval (GF) en 51,1 kilo ander composteerbaar afval. Aan de slag gaan met gft-afval is wat ons betreft een win-winsituatie. Meer huishoudens zouden gebruik moeten kunnen maken van deze slimme manier van gft-afvalverwerking. Als dit gft-afval niet bij het reguliere afval wordt gestopt, scheelt dat een enorme (afval)hoop.

Circulaire stad
GroenLinks staat voor een circulaire stad waar afval wordt gezien als waardevol materiaal om te hergebruiken. Het doel van deze wormenhotels past goed bij de ambitie van Rotterdam om in 2050 een volledige circulaire stad te zijn. Met de wormenhotels creëer je bewustwording over GFT-inzameling in wijken, want de bewoners worden betrokken om GFT op een succesvolle manier in te zamelen. Per wormenhotel kunnen 25 huishoudens meedoen.