Het voorstel van ons raadslid Astrid Kockelkoren om aan de slag te gaan met wormenhotels in Rotterdam wordt uitgevoerd in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum (RMC). Vanaf nu kunnen enthousiaste Rotterdammers bij de gebiedscommissie of wijkraad een bewonersinitiatief indienen voor een wormenhotel in hun buurt.

In een wormenhotel wordt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) apart ingezameld. In buurten met veel flats en appartementencomplexen is dit een uitkomst en levert het een goede bijdrage aan het reduceren van restafval. Het doel is dat het aandeel in restafval hierdoor per inwoner sterk afneemt.

Op dit moment staat er al een wormenhotel in Rotterdam Noord op het terrein van Stadskwekerij De Kas. Dat is er gekomen na inzet van ons wijkraadslid Michiel Sträter. Ook lopen er op dit moment nog drie andere aanvragen voor wormenhotels in verschillende wijken en gebieden.

Het doel van deze wormenhotels past goed bij de ambitie van Rotterdam om in 2050 een volledige circulaire stad te zijn. Met de wormenhotels creëer je bewustwording over GFT-inzameling in wijken, want de bewoners worden betrokken om GFT op een succesvolle manier in te zamelen. Per wormenhotel kunnen 25 huishoudens meedoen.

Raadslid Astrid Kockelkoren: ‘Het is heel mooi om te zien dat er in zoveel buurten bewoners enthousiast zijn om aan de slag te gaan met het gescheiden inzamelen van hun GFT-afval in een wormenhotel. Daarmee komen we weer een stapje dichter bij de circulaire stad die we willen zijn.’