Rotterdam heeft als ambitie om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. GroenLinks is blij met de route die het stadsbestuur heeft uitgestippeld voor de overgang van afval naar grondstoffen. Astrid Kockelkoren diende twee plannen in voor het gft-afval en bouwmaterialen.

Allereerst voor de inzameling van gft. Het restafval van de Rotterdammer bestaat nog voor 40 procent uit gft. Het levert veel voordeel op als deze afvalstroom apart kan worden verwerkt. Met name voor de vele flats in Rotterdam is hierbij nog een wereld te winnen. Initiatiefnemers in de stad willen daarom aan de slag met een pilot Wormenhotel.

Kockelkoren: ‘Wormenhotels zijn een manier om gft snel, compact en efficiënt te verwerken. Wat mij betreft gaat het stadsbestuur samen met bewoners zo snel mogelijk in gesprek om een pilot te starten.’

De tweede grondstof is bouwafval dat 40 procent van de totale afvalstroom vormt. Het circulair slopen en urban mining (recyclen van bouwmaterialen) moet door de gemeente worden gestimuleerd. Kockelkoren: ‘Ik roep het stadsbestuur op met een plan van aanpak te komen voor het in kaart brengen van bouwafval als grondstoffen. Bij sloop-, nieuwbouw- en buitenruimte projecten moeten stappen worden gezet naar circulair slopen en urban mining. Samen met bouwbedrijven kan ook het bouw- en verpakkingsafval worden verminderd en wordt er gekeken naar de herbruikbaarheid.’