Wie geen startkwalificatie heeft krijgt van GroenLinks de kans een diploma te halen of een vak te leren. Wie geen werk heeft krijgt een uitkering en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Daarbij staat vertrouwen in wat Rotterdammers kunnen centraal.