Investeren in scholing
Rotterdamse werklozen, met en zonder uitkering, krijgen mogelijkheden voor om- en bijscholing, waar mogelijk met baangarantie. Uitkeringsgerechtigden zonder startkwalificatie krijgen de mogelijkheid die alsnog te behalen. Ervaringscertificaten (EVC) helpen Rotterdammers met veel ervaring maar weinig diploma's om een mooi cv op te bouwen.

Aanpak jeugdwerkloosheid
Voortijdig schoolverlaters stimuleren we hun opleiding weer op te pakken of om te schakelen naar een leer/werktraject. Bemiddelaars helpen jongeren zo nodig bij het vinden van een nieuw carrièreperspectief.

Iedere Rotterdammer kan lezen en schrijven
Wie hulp of ondersteuning van de gemeente Rotterdam vraagt, wordt gescreend op taalachterstand of laaggeletterdheid. Rotterdam zorgt voor voldoende en kwalitatief goede taalcursussen.

Toegankelijke kinderopvang
Kinderopvang geeft meer mensen de kans aan het werk te gaan. Rotterdam zorgt daarom voor voldoende goede, betaalbare en toegankelijke kinderopvang.

Arbeidsondersteuning
Rotterdam zoekt alternatieven voor mensen die - nog - geen kans op een baan maken. Door de inzet van scholing, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Zo nodig met begeleiding en loonkostensubsidie. De gemeente geeft als werkgever het voorbeeld en maakt en bewaakt afspraken met bedrijven. Het aantal beschutte werkplekken wordt verdubbeld.

Ondernemen vanuit de uitkering
We stimuleren het starten van een bedrijf vanuit een uitkeringssituatie. Bijverdienen stimuleren we tot het wettelijk maximum. We maken ons hard voor het landelijk ophogen van deze limiet.

Ruimte voor ondernemerschap
We stimuleren ondernemerschap in de stad. De gemeente schrapt overbodige regels voor ondernemers en vermindert de bureaucratie. Kleine ondernemers krijgen eerlijke kansen bij aanbestedingen.