Duurzame investeringen zorgen voor werkgelegenheid
We zorgen dat banen door investeringen in de omslag naar een duurzame economie zoveel mogelijk in Rotterdam terecht komen.

Stimuleren werkgelegenheid
Investeringen van de gemeente worden op een aantal criteria getoetst, bijvoorbeeld het effect op de werkgelegenheid. Rotterdam experimenteert, met lokale ondernemers, met werkgelegenheidsprojecten in de wijk. Natuurlijk denken we daarbij ook aan stageplaatsen. Stageplaatsen mogen geen betaalde banen verdringen.

Extra werk voor praktisch opgeleiden
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door minder aan te besteden komen er binnen de organisatie banen in schoonmaak, beveiliging en groenbeheer. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage door stageplaatsen, leerwerktrajecten en begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie
Een arbeidsmarkt die mensen uitsluit is onrechtvaardig, slecht voor de economie en slecht voor de sociale cohesie. We bestrijden arbeidsmarktdiscriminatie, onder andere met mystery sollicitanten om de kennis en bewustwording over dit probleem te vergroten. Rotterdam doet geen zaken met discriminerende werkgevers.