Het huidige actieplan, met de naam RAAT+DAAD, loopt dit jaar af, terwijl het tekort aan zorgpersoneel komende jaren juist oploopt. “Bovendien zien we dat de situatie door de coronacrisis dringender is geworden,” aldus Roest. Daarom verzoekt zij het stadsbestuur om het actieplan te verlengen, in overleg met de partners van de gemeente op het gebied van zorg en onderwijs.

Roest legt uit waarom het zo belangrijk is ook komende jaren te investeren in het werven van mensen voor werk in de zorg, maar ook behouden van mensen die al in de zorg werken. “Door de vergrijzing en de bevolkingsgroei in onze stad zien we dat we de komende jaren veel extra mensen nodig hebben in de zorg. Het is prachtig werk, maar vaak ook zwaar, en de maatschappelijke waardering laat soms te wensen over. Daarom moeten wij als gemeente alles in het werk stellen om het werk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zodat alle inwoners van onze stad de goede zorg kunnen krijgen die ze verdienen.”