Lies Roest: 'Het is een enorme eer om als raadslid aan de slag te gaan. In de gemeenteraad zet ik me vooral in voor de Rotterdammers die minder goed mee kunnen komen. Armoedebestrijding en de opvang van dak- en thuislozen zijn mijn twee belangrijkste speerpunten. Ik vind dat alle Rotterdammers gelijke kansen verdienen.'

Roest is eerder burgerraadslid geweest in de deelraad van Overschie, was actief binnen DWARS en heeft ook meegeschreven aan verschillende verkiezingsprogramma's van GroenLinks Rotterdam. Sinds 2014 was zij tevens burgerraadslid, waarbij ze woordvoerder was in de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid. Lies is naast haar raadslidmaatschap moeder en bestuurslid van enkele maatschappelijke en culturele organisaties.

Hoewel ze een generalist is, ligt haar passie bij de sociale en maatschappelijke onderwerpen. ‘Knokken voor wat kwetsbaar is’ is de oude GroenLinks leus die goed bij haar past.