Lies is in 2018 tot raadslid gekozen. Daarvoor werkte ze jarenlang voor GroenLinks Rotterdam als fractiemedewerker. In de vorige periode was ze tevens burgerraadslid.

Lies Roest: 'Het is een enorme eer om als raadslid aan de slag te gaan. In de gemeenteraad wil ik me inzetten voor de Rotterdammers die minder goed mee kunnen komen. Armoedebestrijding wordt mijn persoonlijke speerpunt als ik in de raad kom. Ik vind dat alle Rotterdammers gelijke kansen verdienen.'

Roest is eerder burgerraadslid geweest in de deelraad van Overschie, was actief binnen DWARS en heeft ook meegeschreven aan verschillende verkiezingsprogramma's van GroenLinks Rotterdam. Sinds 2014 was zij tevens burgerraadslid, waarbij ze woordvoerder was in de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid. Lies is naast haar raadslidmaatschap voorzitter van het bestuur van twee theatergroepen.

Hoewel ze een generalist is, ligt haar passie bij de sociale en culturele onderwerpen. ‘Knokken voor wat kwetsbaar is’ is de oude GroenLinks leus die goed bij haar past.