Ruim 45.000 meldingen op meldpunt vuurwerkoverlast

Op het meldpunt vuurwerkoverlast zijn tussen 24 december 2016 en 1 januari 2017 ruim 45.000 meldingen over vuurwerkoverlast binnengekomen. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie van GroenLinks Rotterdam.

Ondanks het hoge aantal vuurwerkklachten ziet GroenLinks-raadslid Arno Bonte een positieve trend. Er is namelijk een daling zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren. “De maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast heeft tot meer bewustwording geleid en tot een verschuiving van de sociale norm. Mensen houden nu meer rekening met elkaar. Het duidelijkst zie je dat in vuurwerkvrije zones, waar ondanks een gebrek aan handhaving nauwelijks vuurwerk is afgestoken.”

Zorgen heeft Bonte wel over de toename van het aantal vuurwerkincidenten en gevaarlijke situaties op straat. “Het vuurwerk dat wordt afgestoken is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. Veel mensen durven daardoor met Oud en Nieuw de straat niet meer op.” Meldingen over vuurwerkletsel en gevaarlijke situaties zijn wel fors gestegen.

De beste oplossing voor de vuurwerkoverlast is volgens GroenLinks het organiseren van professionele vuurwerkshows in plaats van consumentenvuurwerk. “Dat zou veel overlast, slachtoffers en schade schelen”, denkt Bonte. “De vuurwerkvrije zones die veel gemeentes hebben ingesteld zijn een stap in de goede richting. De overlast in die zones is tot een minimum gedaald.”

Vandaag gingen vrijwilligers van GroenLinks in Rotterdam de straat op om achtergebleven vuurwerkafval op de ruimen. Rondslingerend vuurwerkafval is op 1 januari een van de meest voorkomende klachten op het meldpunt vuurwerkoverlast. Bovendien kunnen achtergebleven vuurwerkresten gevaarlijk zijn voor spelende kinderen.