Naar aanleiding van het nieuws dat Amsterdam cruiseschepen gaat weren uit de stad, stelde raadslid Mina Morkoç vragen aan het college over wat dit betekent voor Rotterdam. GroenLinks maakt zich zorgen dat de cruiseschepen zullen uitwijken naar Rotterdam en dat daardoor de luchtvervuiling door de schepen nog groter wordt.  Op dit moment is de Rotterdamse haven al de meest vervuilende haven van Europa en extra cruiseschepen dragen niet bij aan het verduurzamen van Rotterdam. Ook stelt GroenLinks vragen over het massa-cruisetoerisme dat door de cruise-industrie wordt gestimuleerd.

Het weren van vervuilende cruiseschepen heeft een positief effect op de luchtkwaliteit van Rotterdam. Een betere luchtkwaliteit zorgt voor een betere gezondheid voor Rotterdammers. Daarnaast biedt het weren van cruiseschepen mogelijkheden voor de Wilhelminakade. De Wilhelminakade is nu nog een stenige kade waar cruisetoeristen in bussen worden geladen richting een andere stad. Deze kade kan door het verdwijnen van cruiseschepen worden omgetoverd in een groene oase. Een groene kade zorgt voor een fijnere leefomgeving, een koelere buitenruimte en een gezondere omgeving voor bewoners.

Met het oog op klimaatverandering en klimaatadaptatie is het enige juiste besluit om de cruiseschepen uit Rotterdam te weren en de Wilhelminakade te veranderen van grijze kade naar groene kade. GroenLinks blijft zich inzetten om het college te overtuigen dat dit de beste keuze is voor Rotterdammers en dat alleen nog emissieloze cruiseschepen de stad in mogen.