Rotterdam

Gentrificatie geen doel van gemeente

Het 'verzilveren van gentrificatie' mag geen criterium zijn waaraan wordt getoetst of Rotterdamse huurwoningen mogen worden verkocht. Na een verhit debat over het beleidskader verkoop huurwoningen werd een amendement van GroenLinks, waarmee dit criterium uit het raadsbesluit werd geschrapt, unaniem aangenomen.

Gentrificatie wordt door Wikipedia gedefinieerd als het proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied, het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen uit het stadsdeel. 'De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de negatieve effecten van gentrificatie, zoals verdringing op de woningmarkt,' aldus Judith Bokhove, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. 'Daarom is het raar dat de gemeente dit als criteria wilde opnemen voor de verkoop van huurwoningen. We zijn blij dat we daar een stokje voor hebben kunnen steken!'

Afgelopen jaar was er in de Rotterdamse gemeenteraad ook al onenigheid over de verkoop van huurwoningen. In de omstreden Woonvisie staat dat Rotterdam 20.000 goedkope huurwoningen wil slopen of verkopen. Door tegenstanders van dit plan werd een referendum afgedwongen, waaruit bleek dat  bijna driekwart van de Rotterdammers het hier niet mee eens was. Helaas was de opkomst te laag, waardoor het referendum niet bindend was en de coalitie de woonvisie alsnog kon aannemen.