Een bezoek aan een abortuskliniek is voor veel vrouwen vaak een ingrijpende gebeurtenis. GroenLinks vindt dat alle vrouwen een abortuskliniek op een veilige manier moet kunnen bezoeken zonder te worden geïntimideerd door demonstranten. In de praktijk blijkt dat deze demonstranten zich regelmatig niet aan de regels houden en vrouwen aanspreken op de parkeerplaats bij de kliniek. Deze zomer oordeelde de rechter dat het aanspreken van individuele bezoekers niet onder het demonstratierecht valt. Dat was voor GroenLinks, D66 en Leefbaar Rotterdam de aanleiding om aan de burgemeester te verzoeken zijn aanpak op dit punt te wijzigen. 

Fractievoorzitter Lies Roest is blij met deze nieuwe stap. ‘De uitspraak van de rechter geeft gemeenten meer mogelijkheden om op te treden tegen intimidatie bij abortusklinieken. Ik ben blij dat Rotterdam deze schrijnende situatie serieus neemt en voortaan in de communicatie voorafgaand aan demonstraties laat weten dat individuele bezoekers niet aangesproken mogen worden. Zo kunnen we meer betekenen voor deze vrouwen en hen beter beschermen.’

Momenteel werkt de gemeente al met een zogenoemde bufferzone. Alleen op die aangewezen plek mag gedemonstreerd worden. Mochten de demonstranten zich hier in de praktijk niet aanhouden, dan wordt er gehandhaafd.