Bij de inrichting van de stad gaan we uit van de jongste en de oudste bewoners en mindervaliden. Als kwetsbare groepen prettig en veilig in de stad kunnen wonen en reizen, kunnen alle Rotterdammers dat.

De milieukwaliteit in Rotterdam is onder de maat. Dat heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van alle Rotterdammers. Er zijn grote verschillen in levensverwachting tussen armere en rijkere wijken.

GroenLinks vindt dat de gezondheid van de Rotterdammers voorop moet staan. Dit betekent dat de normen, voor luchtkwaliteit, geluid, waterkwaliteit of veiligheid, niet het eind van de discussie zijn, maar het begin. Regelmatige inspectie van risicobedrijven helpt de gezondheid en de veiligheid te waarborgen.