Verkeer & schone lucht

Rotterdam maakt de transitie naar een stad die gebouwd is voor zijn inwoners, waar in het verkeer de fiets en voetganger de norm zijn. Het fietsklimaat van Rotterdam wordt fors verbeterd. De auto is te gast.

Bij de inrichting van de stad gaan we uit van de jongste en de oudste bewoners en mindervaliden. Als kwetsbare groepen prettig en veilig in de stad kunnen wonen en reizen, kunnen alle Rotterdammers dat.

De milieukwaliteit in Rotterdam is onder de maat. Dat heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van alle Rotterdammers. Er zijn grote verschillen in levensverwachting tussen armere en rijkere wijken.

GroenLinks vindt dat de gezondheid van de Rotterdammers voorop moet staan. Dit betekent dat de normen, voor luchtkwaliteit, geluid, waterkwaliteit of veiligheid, niet het eind van de discussie zijn, maar het begin. Regelmatige inspectie van risicobedrijven helpt de gezondheid en de veiligheid te waarborgen.

 

Lees meer

Stadsinrichting

Fietsen

Openbaar vervoer

Milieubeleid gemeente