In de initiatiefnota Ruimte voor street art van GroenLinks, D66 en NIDA staan veertien actiepunten om in Rotterdam meer ruimte te bieden aan street art.