Terugdringen hiv-besmettingen

GroenLinks vraagt daarom aandacht voor het terugdringen van het aantal hiv-besmettingen. Het medicijn PrEP is enorm effectief in het voorkomen van deze besmettingen en veel mensen maken hier graag gebruik van, om zichzelf en anderen te beschermen. Maar niet iedereen heeft toegang tot het medicijn. De enige betaalbare PrEP-behandelingen zijn te ontvangen via de GGD, daarnaast bieden een aantal huisartsen de behandeling aan maar deze is vaak 13x zo duur. Het aanbod vanuit de GGD is op dit moment niet genoeg voor de hele doelgroep, met wachtlijsten tot gevolg. Deze situatie zorgt voor hiv-besmettingen die voorkomen hadden kunnen worden.

Gebrek aan toegankelijkheid

Deze gang van zaken zorgt voor inkomensafhankelijke zorg en een gebrek aan toegankelijkheid. “Rotterdammers zijn bereid zichzelf en anderen te beschermen maar zijn vanwege de wachtlijst of de te hoge kosten niet in staat dit te doen.” Aldus raadslid Astrid Kockelkoren.   

Aantal mogelijkheden

Om meer mensen in staat te stellen een PrEP-behandeling te starten dragen Kockelkoren en Vlieger een aantal mogelijkheden voor het stadsbestuur aan. Zo stellen ze voor dat de wethouder contact opneemt met minister van volksgezondheid Kuipers om het aanbod van de GGD te vergroten. Ook kan de wethouder het aanbod van PrEP via de huisarts vergroten, door middel van een voorlichtingscampagne voor huisartsen en door de veel hogere kosten van een behandeling via de huisarts voor de gebruiker te drukken.