Perfect was het plan niet, er werden wel wat stappen in de goede richting voorgesteld maar van écht doorpakken leek geen sprake. Daarnaast ontbraken duidelijke kaders over waar we als gemeente precies geld aan uit gaan geven om armoede te bestrijden en wat we daar mee hopen te bereiken. Samen met de PvdA hebben we dit laatste gebrek weten op te lossen, met brede steun in de raad werd ons voorstel aangenomen wat het college oproept binnen 6 weken het financiële overzicht alsnog aan te leveren. Ook hebben we een voorstel aangenomen gekregen wat ervoor gaat zorgen dat binnen de schuldenaanpak aandacht komt voor algehele gezondheid (niet alleen de mentale gezondheid) en dat Rotterdammers hulp kunnen krijgen bij leefstijlaanpassingen.

Helaas kregen niet al onze voorstellen voldoende steun van andere partijen (de coalitiepartijen). Zo zijn onze plannen om te komen met een integrale lange termijnvisie en het verhogen van de inkomensgrens naar 140% van het sociaal minimum om hulp van de gemeente te krijgen te verhogen verworpen. Net als onze voorstellen om kinderen die opgroeien in armoede gratis naar de kermis te laten gaan en de mogelijkheid te onderzoeken om ontbijt voor kinderen thuis aan te bieden als alternatief voor het ontbijt op school. Dit laatste omdat de scholen die niet meedoen aan het project ontbijt op school hebben aangegeven hier niet de capaciteit voor te hebben. Dit argument is natuurlijk valide en GroenLinks ziet het als taak om de scholen en kinderen beter te ondersteunen.

We blijven de komende jaren scherp in de gaten houden hoe Rotterdam aan de slag gaat met armoedebestrijding. We zullen blijven komen met creatieve, ruimhartige en daadkrachtige voorstellen om Rotterdammers uit de armoede of uit de schulden te helpen.