Het is goed dat er werk wordt gemaakt van preventie maar het miste nog een aantal cruciale punten. Deze kansen zijn uitgewerkt door commissielid Sigrid Oosterwegel en raadslid Astrid Kockelkoren, twee van hun voorstellen werden aangenomen en worden opgenomen in het plan. 

Het eerste voorstel ging over de connectie tussen gezondheid en armoede. Met een hoofd vol met zorgen over geld heb je namelijk veel minder ruimte om keuzes te maken die goed zijn voor je gezondheid. Daarnaast is het voor veel mensen lastig om hun weg te vinden binnen de mogelijkheden die er zijn voor hulp. Ons voorstel heeft ervoor gezorgd dat hulp met geldzorgen op meer laagdrempelige locaties beschikbaar te maken. Door op plekken waar mensen toch al komen, gezondheidscentra en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), informatie over geldzorgen te verstrekken. 

Het tweede voorstel was een antwoord op het Buitenspeelalarm van Jantje Beton. Het staat er namelijk slecht voor met de hoeveelheid en kwaliteit van buitenspeelplekken. Omdat het heel goed is voor de lichamelijke en psychologische gezondheid van kinderen is het belangrijk dat er genoeg goede speelplekken zijn. Door onze inzet wordt er de komende jaren extra aandacht besteed aan buitenspelen en komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om extra in te zetten op wijken waar kinderen de meeste gezondheidsproblemen hebben!

Allebei de voorstellen werden unaniem aangenomen door de gemeenteraad.