Afgelopen december stelde wij, voor de tweede keer, vragen over het aanbod PrEP behandelingen via de GGD. Het aanbod is namelijk kleiner dan de vraag en hierdoor ontstaan wachtlijsten. Deze wachtlijsten hebben op hun beurt weer geleid tot zogeheten wachtlijst-besmettingen, mensen die aan het wachten waren op bescherming tegen hiv konden dit niet krijgen waardoor het medicijn te laat kwam. Dit kan natuurlijk niet.

Waar het aanbod van PrEP via de GGD dus eigenlijk uitgebreid zou moeten worden is de toekomst van de behandeling nog onzeker, bleek uit de beantwoording van onze vragen. Het programma (dat wordt betaald door de landelijke overheid) loopt af in augustus 2024, wat daarna gaat gebeuren staat nog niet vast. PrEP redt levens, zoveel is duidelijk. Door hiv-besmettingen te voorkomen kan mensen veel leed bespaard blijven.

Om ervoor te zorgen dat in de toekomst PrEP behandelingen toegankelijk zijn te verkrijgen via de GGD diende raadslid Astrid Kockelkoren afgelopen gemeenteraad een voorstel in. Dit voorstel vraagt de wethouder extra bij de minister aan te dringen om het PrEP programma te blijven uitvoeren en, waar mogelijk, uit te breiden. Dit voorstel werd door bijna de hele gemeenteraad aangenomen, alleen de fractie van DENK stemde tegen.